Saturday, March 13, 2010

Katorse ka oras nalang mga higala!

Katorse ka oras nalang mga higala mag sugod na ang Pacquiao vs Clottey live stream karong March 13, 2010 sa alas niwebi sa gabii. Ang sumbaganay ni Pacquiao ug Clottey kay magsugod pag ka human sa mga sumbaganay sa mga dili pa kaayo sikat na boxingero.

Naa pa man guy mag sumbaganay bago ang pinaka main na event sa gabii. Mag hulatl ang ta ani ug pila ka oras bago mag sugod ang Pacquiao vs Clottey live stream.

Daghan pang balita ang amung e post unya.

No comments: