Saturday, February 20, 2010

Pagka nindot sa palibot na nakita ko

Pagka nindot sa palibot na nakita ko, dunay mga langgam ug mga sagbot. Ambot lang kung unsa ni akong gipa nulti diri, basta ang gusto lang naku isulti kay mananaw ta ninyo ug live na stream sa UFC 110. Oo, nindot ni siya kaayo kay mag sumbaganay si Nogueira ug Velasquez. Mao na siya ang pinaka main na sumbaganay na himuon sa Australia.

Kabalo ba mo na kani ang pinaka unang UFC na himuon sa Australia? Kung wala mo kalabo, ehdi kabalo na mo karon!

Friday, February 5, 2010

Hapit na magsugod ang UFC 109

Hapit na kaayo mag sugod ang UFC 109 live stream. Ugma na mga higala, ugma na! Pila ka oras nalang magsugod na gyud ug mag sumbaganay na si Mark Coleman ug si Randy Couture. Ugma na mga higala, hapit na gyud. Gamay na pag antos nalang makatanaw na ta ug UFC 109!